Metoda bez-wykopowa - nowoczesne rozwiązanie budowlane - skupaut24h-warszawa.pl

Metoda bez-wykopowa - nowoczesne rozwiązanie budowlane

Na czym polega metoda bez-wykopowa?


Aby móc wdrążyć się pod twardą ziemię trzeba mieć specjalny sprzęt. Maszyny, które są stosowane podczas prac metodą bez-wykopową nazywają "kretami". Są to maszyny pneumatyczno-udarowe o średnicy dostosowanej do odpowiednich rur, jakie będą położone pod ziemią. Średnica ta powinna być o kilkadziesiąt milimetrów większa od planowanego wsadu. Urządzenie wiercące otwór wyciąga za sobą ziemię niepotrzebną pozostawiając za sobą głęboki otwór. Do otworu wciąga się odpowiednią rurę.


Dlaczego metoda bez-wykopowa jest polecana? 


Jest mnóstwo zalet, dzięki którym dana metoda robienia przycisków pod drogami jest rozpowszechniona. Jedną z takich plusów danej metody jest powszechne zastosowanie. Co to znaczy? A oznacza to, że możemy zastosować tę metodę pod każdą drogą w mieście, pod drogami szybkiego ruchu, pod trawnikami nie niszcząc ładnego otoczenia. Jest to logiczne i sprytne rozwiązanie w świecie budowlanym. Ze względu na rozwijające się miasta bądź łączenie wsi w większe miejscowości potrzebujemy właśnie takiej metody. Spotykając się z problemem powstania konieczności doprowadzenie rur w miejscach, w których do tej pory nie było żadnych dróg bądź chodników, stosując metodę bez-wykopową zachowujemy nawierzchnię i szybko rozwiązujemy problem budowlany. 


Po drugie, dzięki metodzie bez-wykopowej oszczędzamy środki na naprawę terenów po zastosowaniu innych metod do przeciskania pod ziemią. Ogromne koszty może ponieść osoba, która chce doprowadzić do swojego domu nowy gazociąg lub wodociąg. Jeżeli powstanie konieczność zrywania asfaltu drogowego, przekopanie terenu, później naprawy tych szkód, wiadomo, że opłaca się skorzystać z usług firmy zajmującej się wykonaniem przycisków pod drogami. Pomoże to także uniknąć zatrzymania ruchu drogowego.


Czy istnieje ryzyko przy stosowaniu metody bez-wykopowej?


Podobnie jak przy każdej pracy budowlanej istnieje pewne ryzyko niepowodzenia. Ryzyko dane polegać może na powstaniu zapadlisk w rezultacie nieodpowiednio dobranego urządzenia, niedoświadczonego personelu lub zwykłego błędu operatora maszyny.

Słowa kluczowe:przeciski pod drogami,